Jdi na obsah Jdi na menu
 


DISKY

ESO DISKŮ:

Z hlediska výkladu ohlašuje Eso pentaklů možnost, že dosáhneme materiálního úspěchu, neboť energie, které je k tomu zapotřebí, se nám nyní dostává v přebohaté míře. V tomto období se také často stává, že obdržíme peníze, buď formou dědictví nebo prostřednictvím jiného zdroje. Nabytí finančních prostředků současně doprovází jasná, důmyslná představa, či spíše vědomí, jak jich nejlépe a nejefektivněji využít .

Obrazek

DVOJKA DISKŮ:

Z hlediska výkladu ohlašuje karta Dva pentakly období, kdy budeme mít pro realizaci svých nových myšlenek, nápadů a projektů k dispozici nejen zdroj finančních prostředků, ale i dostatek vnitřní energie. Námi vynaložené úsilí je v tomto případě velkým příslibem úspěchu. Je však třeba, abychom neváhali vložit do svého usilování všechny zdroje, které nám patří a nad kterými právě vládneme, tedy energii, čas a kapitál. Co se kapitálu: týče, je třeba odhadnout správnou dobu, kdy je zapotřebí přestat šetřit a dávat stranou, protože se nabízejí nové příležitosti, do nichž je nutné investovat. Dvojku pentaklů tak asi uvítají ti, kteří ví, jak si s penězi "hrát".

Obrazek

TROJKA DISKŮ:

Na základě výkladu ohlašuje karta Tří pentaklů období počátečního úspěchu v oblasti našeho materiálního snažení. Pokud jsme začali pracovat na nějakém podnikatelském projektu, objeví se z něj první zisky. Jestliže jsme vytvořili umělecké dílo, třeba i napsali knihu, trh na ně při jeho uvedení či vydání pozitivně zareaguje. Stejně jako u ostatních trojek Malých Arkán, se však ani zde nejedná o konečný výsledek, ale pouze o počáteční stádium, které by prostřednictvím další práce a vynaloženého úsilí i překonaných překážek mělo získat na stálosti.

Obrazek

ČTYŘKA DISKŮ:

Z hlediska výkladu nás Čtyřka pentaklů varuje před přílišným lpěním na věcech, které jsou pro nás ztělesněním naší sebehodnoty. Strach ze ztráty nemusí sice žádnou ztrátu vyvolat, avšak nepřinese ani žádný zisk. Či ještě lépe řečeno, nedovolí zisku, aby k nám přes tlusté zdi strachu vůbec proniknul. Strach, že o něco přijdeme, blokuje tvůrčí energii, a tím se v našem životě současně zastavuje i přirozené plynutí finančních prostředků a nakonec začíná být ohrožen i náš svobodný, přirozený projev, neboť se nám nedostává tvůrčí energie, z níž bychom mohli při svém kontaktu s okolním světem čerpat.

Obrazek

PĚTKA DISKŮ:

Z hlediska výkladu ohlašuje. karta Pět pentaklů období, během nějž můžeme zaznamenat finanční těžkosti nebo ztrátu. Je možné, že podobnou změnu může doprovázet i pozbytí víry v sebe sama. Když se tak stane, je důležité, abychom se pokusili na takovou výzvu osudu reagovat nejen tím, že osudu odevzdáme, oč si žádá a připravíme se na nový začátek. Je také třeba se zamyslet nad tím, co v nás podobnou lekci potřebovalo. Hlavu vzhůru, protože pokud se této příležitosti chopíme tvůrčím způsobem, uskuteční se transformace nejen našeho nitra, ale i naší materiální reality.

Obrazek

ŠESTKA DISKŮ:

Z hlediska výkladu ohlašuje Šestka pentaklů situaci, v níž budeme své finanční prostředky, či hmotné jmění vůbec, dobrovolně sdílet s někým jiným, neboť nás osud povolá, abychom někomu podali pomocnou ruku, zachovali se šlechetně, případně abychom bez zábran přijali velkomyslnou službu či projev náklonnosti od někoho jiného. Důvěra v život i ve vlastní schopnosti opět začíná, naplňovat naše nitro.

Obrazek

SEDMIČKA DISKŮ:

Z hlediska výkladu ohlašuje Sedmička pentaklů období, kdy budeme postaveni před náročné rozhodnutí. Je třeba pečlivě uvážit všechna pro a proti, dříve než učiníme rozhodnutí, zda nadále pokračovat v práci na tom, co jsme již vybudovali, nebo přesměrovat svou energii do nového projektu.

 

Obrazek

OSMIČKA DISKŮ:

Z hlediska výkladu ohlašuje Osmička pentaklů období, kdy se znovu stáváme učedníky, vynakládajícími obrovské úsilí na získání nových dovedností a znalostí. Tato karta proto může ztělesňovat talent, jenž jsme v sobě nedávno objevili, o němž jsme doposud neměli tušení, a který stojí za to, abychom jej rozvíjeli. Případně může naznačovat, že z činnosti, kterou jsme se prozatím zabývali jako svým koníčkem, se může stát naše profese a my se jí začneme věnovat profesionálně. Podobně je možné, že jsme se nadchli pro určitou činnost či projekt a máme zájem na něm pracovat, což od nás bude vyžadovat, abychom byli ochotni se znovu dostat do pozice začínajícího a neznalého žáka, který musí pilně usilovat o to, aby co nejrychleji obsáhl potřebné znalosti a dovednosti. Přičemž je třeba podotknout, že podobné výzvy se nejčastěji objevují v životním období, kdy máme dojem, že jsme pevně a bezpečně zakotveni ve své tvrdou prací vybudované přítomnosti.

Obrazek

DEVÍTKA DISKŮ:

Z hlediska výkladu předznamenává Devítka pentaklů období, kdy budeme prožívat pocit hlubokého uspokojení se sebou samými i se svými schopnostmi, jež nám umožňují dosáhnout vytčeného úspěchu. K těmto pocitům patří i posílené vědomí vnitřní ukotvenosti, vědomí hodnoty svých talentů i svého života. Nejde o přeceňování vlastních možností. Uspokojení, které zde prožívá~e, je založeno na reálném zhodnocení vlastních schopností. Současně tato karta odráží soustředěné vychutnávání přepychu a příjemností, které poskytují, a to jen pro potěšení samotné, bez ohledu na to, co si o tom kdo myslí.

Obrazek

DESÍTKA DISKŮ:

Z hlediska výkladu ohlašuje Desítka pentaklů období, během nějž budeme prožívat trvající uspokojení a pocit vnitřní ukotvenosti.
Tento stav souvisí s vědomím, že jsme vytvořili něco, co má trvalejší hodnotu, a co ze sebe můžeme předat ostatním. Může se jednat o hmotné dědictví majetku nebo o ukončení tvůrčího procesu umělec dokončí své dílo - obraz, knihu a podobně - jehož hodnota přetrvá bez ohledu na hranice jeho pozemské existence.

Obrazek