Jdi na obsah Jdi na menu
 


HOLE

ESO HOLÍ:

Z hlediska výkladu ohlašuje karta Esa holí příliv tvůrčí energie, jež však ještě nedostala přesnou formu, kterou bychom vnímali jako jasně vytyčený cíl nebo exaktně definovaný projekt. Pocit vnitřního neklidu a nespokojenosti se současným stavem věcí doprovází silné přesvědčení, že se připravuje něco nového, a že všechno je možné a uskutečnitelné. Stačí jen chtít. Jsme připraveni vydat se na cestu hledání a dobrodružství, abychom naplnili svou vizi a tím svůj Osud.

Obrazek

DVOJKA HOLÍ:

Z hlediska výkladu naznačuje Dvojka holí období, během nějž se v našem vědomí začíná formulovat nový cíl, nová idea, tvůrčí projekt nebo obchodní či jiný záměr. Tato rodící se myšlenka v žádném případně neodráží konečnou podobu budoucnosti, je jen zdrojem dostatečného potenciálu energie, aby nás vylákala z bezpečné jistoty přítomnosti. Všechno zde závisí na naší odvaze ujmout se nové myšlenky, stejně jako na naší víře v neviditelnou duchovní sílu, která oplývá tvůrčí energií, a z níž ona nově zrozená vize povstala.

Obrazek

TROJKA HOLÍ:

Z hlediska výkladu ohlašuje Trojka holí fázi úspěšného rozjezdu či počátku realizace tvůrčího projektu, idey, díla. Základy, na nichž se začíná stavět, jsou pevné a spolehlivé, nitro oplývá nadšením, člověk prožívá pocit hlubokého uspokojení, vyhlídky se jeví více než optimisticky. Před námi je však fáze, která nás bude stát hodně vypětí a úsilí, pakliže svou ideu chceme uskutečnit se vším, co k ní patří.

 

Obrazek

 

ČTYŘKA HOLÍ:

Z hlediska výkladu ohlašuje Čtyřka holí sklizeň ovoce, jež dozrálo prostřednictvím námi vynaloženého úsilí a námahy. První zkoušky jsme se zhostili dobře. Máme opravdový důvod k oslavám prvních hmatatelných výsledků námi vykonané práce. Jedná se však jen o první úsek cesty! Za chvíli vypluje naše loď na širé moře, kde ji předtím, než dosáhne svého cíle, čekají nejtvrdší zkoušky

 

Obrazek

PĚTKA HOLÍ:

 

Z hlediska výkladu oznamuje Pětka holí období, během nějž se budeme muset postavit archetypu draka neboli pozemskému světu, či chcete-li materiální realitě, abychom svůj vysněný cíl mohli uskutečnit. Je možné, že se světské záležitosti začnou hatit a hroutit, a nic se nebude dařit. Právě proto je třeba věnovat více pozornosti požadavkům a překážkám našeho materiálního, pozemského světa.
Karta Pěti holí může ovšem stejně tak dobře naznačovat, že člověk upadne do hluboké apatie či deprese. Nezoufejte však, neboť stačí najít kompromis, který nás neuchýlí od základní struktury naší původní vize, ale pomůže nám, abychom se přiblížili k její realizaci

 

Obrazek

ŠESTKA HOLÍ:

 

Z hlediska výkladu představuje Šestka holí uznání a ocenění okolí, které se může projevit například jako povýšení v zaměstnání, ukončení studia, získání nové kvalifikace, případně jako nadšené přijetí našeho tvůrčího počinu.

 

Obrazek

SEDMIČKA HOLÍ:

 

Z hlediska výkladu ohlašuje Sedmička holí střet s tvůrčími představami druhých. Začíná tvrdý konkurenční boj. Výzva osudu je jasná. Je třeba, abychom se zlepšili, abychom zdokonalili své tvůrčí myšlení a nenechali se odradit závistí a nepřejícností svého okolí. Ani přes tyto překážky nepřestávejme na realizaci svých představ pracovat.
 Naopak, buďme za ně vděční, neboť jen jejich prostřednictvím objevíme skutečnou hodnotu svého odhodlání a vůle, stejně jako svého instinktu, který nás neomylně provede minovým polem konkurence, necháme-li se jím vést.

 

 

Obrazek

OSMIČKA HOLÍ:

Z hlediska výkladu ohlašuje Osmička holí dobu plnou dynamiky a dění, která následuje po období průtahů a bojů. Možná, že bude třeba, abychom se ve jménu realizace svých plánů vydali na cestu. Ale stejně tak je možné, že příliv nové tvůrčí energie soustředíme na dokončení posledních nutných kroků, které nás dělí od dosažení cíle. V každém případě však platí, že tvůrčí schopnosti našeho ducha se osvobodily ze sevření strachem a úzkostmi a začínají se svobodně projevovat.

 

Obrazek

DEVÍTKA HOLÍ:

 


Z hlediska výkladu ohlašuje Devítka holí období, kdy jsme v nejhlubším vyčerpání postaveni před poslední zkoušku, která nám má zabránit v dosažení cíle. Nezoufejme však, neboť naše nitro je tak záhadně silné, že pojednou, v nejtěžší chvíli, pocítíme příliv síly, která nám pomůže poslední výzvu osudu zdolat. Tato síla v našem nitru povstane až ve chvíli, kdy jsme vyzkoušeli všechny ostatní možnosti, a zdá se, že bývá probuzena k životu naší vůlí i ochotou zkusit to znovu i přes hrozivé vyčerpání.

 

Obrazek

DESÍTKA HOLÍ:

 

Z hlediska výkladu Desítka holí naznačuje, že člověk si na svá bedra vzal více než je schopen zvládnout a unést. Tvůrčí schopnost lidského ducha byla umořena příliš mnoha světskými starostmi a zájmy. Odvaha a odhodlání riskovat, kterou jsme oplývali v mládí, se už také začíná pomalu vytrácet. Měli bychom se určitých věcí vzdát, aby mohl být tvůrčí proces lidského ducha obnoven. Tím také může začít nová životní fáze.

 

Obrazek